ไส้ กรอง gas boiler

wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

dzl boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

somerville (siam) : import food service equipment, food

Somerville (Siam) : Import food service equipment, food

Somerville (Siam) : Import food service equipment, food preparation, food warmer, restaurant equipment, catering equipment, bakery equipment, beverage equipment

pala496.org

pala496.org

แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมการพลังงานทหาร 496 ถนนเพชรบุรี แขวง

engineering dictionary : e-industrial technology center

Engineering Dictionary : e-Industrial Technology Center

คำศัพท์: ความหมาย: รูป: A-Arm: ส่วนที่เป็นแขนของระบบกันสะเทือน

knowledge construction supervision

Knowledge Construction Supervision

หน้าแปลน คือ Pipe Fitting ซึ่งใช้ในการต่อท่อกับ Valve, Equipment หรือบางกรณี

www.tisi.go.th

www.tisi.go.th

1 2 99 120 8/27/1982 611 8/16/1982. 2 3 100 33 3/11/1983 678 1/20/1983. 3 4.01 103 40 3/12/1986 1003 2/24/1986. 4 4.0199999999999996 126 10/12/2009 4035 6/22/2009. 5

our products เครื่องออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายแบบสั่น

Our Products เครื่องออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายแบบสั่น

กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก.: มาตรฐาน: สำนักที่รับผิดชอบ: สถานะ: 3-2526: น้ำปลาพื้นเมือง

Get Price And Support

Solutions