ภายใน boiler power plant

wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

dzl boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

power plant jobs in thailand | careerjet.co.th

Power Plant jobs in Thailand | Careerjet.co.th

All Power Plant jobs in Thailand on Careerjet.co.th, the search engine for jobs in Thailand

knowledge - boiler & pressure vessel

Knowledge - Boiler & Pressure Vessel

cs inspect co., ltd. ตรวจเครน ตรวจ คป.1 ตรวจ คป.2 ตรวจบอยเลอร์ ตรวจ boiler

รับเหมางานเดินท่อ และงานไฟฟ้า

รับเหมางานเดินท่อ และงานไฟฟ้า

รับงานไฟฟ้าบ้าน คอนโด ระบบไฟต่าง ๆ งานเดินท่อ emc ร้อยสาย ตี

การวัดฝุ่นละออง particulate measure (pm10, pm2.5)

การวัดฝุ่นละออง particulate measure (PM10, PM2.5)

ณ. ที่นี้ เราได้คัดลอกข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัดฝุ่น

ศัพท์และความหมายต่างๆเกี่ยวกับการวัดแก๊ส gas measurement

ศัพท์และความหมายต่างๆเกี่ยวกับการวัดแก๊ส Gas Measurement

ศัพท์และความหมายต่างๆเกี่ยวกับการวัดแก๊ส Gas Measurement Definition

รับเหมาติดตั้งท่อลมระบายอากาศท

รับเหมาติดตั้งท่อลมระบายอากาศท

รับเหมาติดตั้งท่อลมเย็นในระบบปรับอากศและระบายอากาศ

รับเหมางานเหล็ก โครงหลังคาเหล็

รับเหมางานเหล็ก โครงหลังคาเหล็

ช่างหนู-รับทำ ประตูยึด ประตูม้วน รั้วหน้าบ้าน โครงหลังคา

จำหน่ายเครื่องมือ ndt

จำหน่ายเครื่องมือ NDT

Offshore Power Expert Corporation ,Ltd.(OPEC) Recruitment System Recruitment System in Oil & Gas, Construction,Operations and Maintenance · Welding Inspectors

ประเภทของโรงไฟฟ้า : e-industrial technology center

ประเภทของโรงไฟฟ้า : e-Industrial Technology Center

ประเภทไม่ใช้เชื้อเพลิง พลังน้ำจากเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ

css drive - categorized css gallery and examples.

CSS Drive - Categorized CSS gallery and examples.

Gallery organized into categories, such as two column, three columns, and business. Includes code examples.

ภาวะโลกร้อน (global warming) - thaiall

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) - thaiall

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) (whyworldhot) เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปก

Get Price And Support

Solutions